So Much More

 

My v JOHNSON’S® věříme, že si každé děťátko zaslouží mnohem víc. Více dotyků a příležitostí pro přímý kontakt s pokožkou. Více času na vytváření citového pouta. Více stimulů pro smysly. Zdravější vývoj.

 

 

I každodenní chvíle jsou zážitkem pro smysly 

Podpora zdravého vývoje děťátka

 

 

Z výzkumů vyplývá, že pravidelné dotyky a masáže od rodičů nebo blízké osoby ve spojení se stimulací dalších smyslů, jsou velmi důležité pro růst a vývoj, komunikaci a učení děťátka.

Značka JOHNSON´S® se podílí na výzkumu, který odhaluje, jak každodenní zážitky podněcující smysly, jako je například koupání, mohou přispět ke šťastnému a zdravému vývoji děťátka.

 

 

Dotyk: Ve studiích se prokázalo, že pravidelný dotyk a masáž pomáhají zlepšit fyziologický, kognitivní, citový a sociální vývoj děťátka.  Konkrétně se u pravidelných masáží dětí ukázalo, že pomáhají zlepšovat kognitivní funkce a zvyšovat bdělost a pozornost.  První citové vazby u Vašeho děťátka se vytvářejí na základě tělesného kontaktu. Tvoří základ pro pozdější emocionální a intelektuální rozvoj. Jsme přesvědčení, že jde o něco mimořádného.

 

 

Vůně: Vaše děťátko je schopno cítit dokonce ještě před tím, než se narodí - přibližně v 28. týdnu těhotenství. Prokázalo se, že příjemné a známe vůně pomáhají zlepšit náladu, uklidnit a upoutat pozornost děťátka, a že vůně maminky může pomoci zklidnit pláč. Kromě toho je vůně důležitá již od prvního dne, protože novorozenci se s okolním prostředím seznamují pomocí čichu více než jakýmkoli jiným smyslem.

 

 

Zrak: Navázání očního kontaktu je účinným způsobem komunikace. Ve studiích se prokázalo, že děti se už od narození raději dívají do tváří těm, se kterými mohou navázat vzájemný oční kontakt, čímž se utváří důležitý základ pro pozdější rozvoj v sociální oblasti. Vzájemným pohledem do očí se upevňuje citové pouto, díky kterému se Vaše děťátko cítí být milované a výjimečné.

 

 

Zvuk: Děti vnímají zvuky ještě před narozením. Podle nejnovějšího výzkumu děťátko v maminčině bříšku slyší zvuky z vnějšího okolí a vnímá je natolik, že si je pamatuje I po narození. Také pokud se předčasně narozeným dětem přehrává hudba, zlepšuje to jejich režim  krmení a spaní. A co víc, děti, na které se více mluví, mají ve věku 24 měsíců větší slovní zásobu. Pokud budete na své děťátko více mluvit, podpoříte u něho rozvoj řeči. Čím dříve začnete svému děťátku číst, tím více podpoříte jeho intelektuální vývoj.