Nahodile kontrolovaná studie vlhčené ubrousky vs. voda

Jednalo se o prospektivní, zaslepenou, nahodile kontrolovanou ekvivalenční studii provedenou na zdravých donošených dětech (n=280).
 
Účastníci výzkumu byli rekrutování v průběhu 48 hodin po porodu a byli náhodně pověřeni, aby mytí plenkové oblasti dítěte prováděli pomocí JOHNSON’S® Baby vlhčených ubrousků Extra Sensitive nebo pomocí vody a vatových tamponů (n=140 pro každou skupinu).
 
Hydratace pokožky byla měřena 48 hodin a následně 4 týdny po porodu a výsledky byly porovnány. Druhotné výstupy měření zahrnovaly změnu ve transepidermální ztrátě vlhkosti, změnu v pH pokožky, přítomnost mikrobiálních kontaminantů pokožky, a zaznamenávání výskytu plenkové dermatitidy porodními asistentkami a maminkami.
 
Ukázalo se, že vlhčené ubrousky jsou pro udržení hydratace pokožky stejně efektivní jako čistá voda a vatové tampony. Hlášení plenkové dermatitidy maminkami bylo početně vyšší ve skupině, kde byla používána čistá voda (p=0,025), ale v jiných sledovaných aspektech se výsledky z obou skupin výrazně nelišily. 
 
Nyní máte k dispozici důkazy, které mohou ujistit maminky, že ať už se rozhodnou pro kteroukoliv z těchto dvou metod, jejich volba je bezpečná.
 
Lavender, T., Furber, C., Campbell, M., et al. Effect on skin hydration of using baby wipes to clean the napkin area of newborn babies: assessor-blinded randomised controlled equivalence trial. BMC Pediatrics 2012;12:59.