Nahodile kontrolovaná studie mycí produkty vs. čistá voda

Tato prospektivní nahodile kontrolovaná studie srovnávala vliv výrobku JOHNSON’S® Baby koupel pro celé tělo a vlásky vs. vliv čisté vody na transepidermální ztrátu vlhosti (TEWL) u pokožky novorozenců.
 
TEWL (množství vody, které se ztratí z pokožky) je vyšší u novorozenců než u starších miminek, což indikuje, že bariéra pokožky je méně vyvinutá. To znamená, že novorozené děti jsou pravděpodobně více náchylné vůči hrozbám svého okolí.
 
Novorozené děti (n=307) byly náhodně rozděleny do dvou skupin v poměru 1:1. Po 2 týdnech se ukázalo, že v souvislosti s transepidermální ztrátou vody nevykazovalo používání JOHNSON’S® Baby koupel pro celé tělo a vlásky horší výsledky než používání čisté vody (12,8 g/m2/h pro skupinu s mycím gelem vs. 12,5 g/m2/h, p=0,880).
 
Po 4 týdnech sekundární faktor hydratace ukázal, že u skupiny s výrobkem JOHNSON’S® Baby koupel pro celé tělo a vlásky byla hodnota hydratace vyšší než u skupiny s čistou vodu, ovšem nejednalo se o klinicky signifikantní rozdíl. U žádných jiných sekundárních faktorů nebyly sledovány žádné signifikantní rozdíly. 
 
Po ukončení studie maminky, které používaly JOHNSON’S® Baby koupel pro celé tělo a vlásky měly tendency používat tento mycí režim i nadále, na rozdíl od maminek ve skupině s čistou vodou, které v tomto způsobu mytí ve vyšší míře pokračovat nechtěly. To ukazuje na preferenci výrobků JOHNSON’S® Baby.
 
Nyní máte k dispozici důkaz, který může maminky ujistit, že ať už se rozhodnou pro kterýkoliv z těchto dvou způsobů mytí, jejich volba je bezpečná.
 
Lavender, T., Bedwell, C., Roberts, S. A., et al. Randomised, controlled trial evaluating a baby wash product on skin barrier function in healthy, term neonates. Journal of Obstetric, Gynecologicy & Neonatal Nursing. Advance online publication. DOI: 10.1111/1552-6909.12015