Názory se rozcházely

Dosud byl nedostatek pádných důkazů o jemnosti mycích prostředků při mytí novorozenců ve srovnání s mytím čistou vodou. Zdravotní profesionálové se často musí spoléhat na zkušenosti a tradici, když se rozhodují, který výrobek čerstvým maminkám doporučit. Někteří zdravotní profesionálové věří, že nejšetrnější je pouze mytí čistou vodou, zatímco druzí zpochybňují, že voda myje dostatečně efektivně 1. Debata na toto téma probíhá již několik let, ale k žádnému posunu nedošlo.

Podpořili jsme Manchesterskou univerzitu, aby provedla velkou nahodilou kontrolovanou studii, a zahrnula do ní mycí produkty a novorozence. Obě studie byly prováděny odděleně a porovnávaly používání JOHNSON’S® Baby mycích přípravků s mytím čitou vodou. Cílem studie bylo odstranit pochybnosti a poskytnout pádné důkazy, kterým mohou věřit zdravotní profesionálové i maminky.

1. Lavender, T., Bedwell, C., Tsekiri-O’Brien, E., et al. A qualitative study exploring women’s and health professionals’ views of newborn bathing practices. Evidence Based Midwifery 2009;7(4):112–21.