Pláč

Pro mnohé z nás je komunikačním prostředkem miminka pláč. Plakala by miminka méně, kdyby se jich rodiče více dotýkali? Nový výzkum poukazuje na to, že větší kontakt maminky a miminka způsobuje, že děti pláčou méně. Výzkumníci požádali skupinu maminek, aby své dítě nosily alespoň tři hodiny denně. 
 
Následně srovnali jak moc miminka plakala v porovnání se skupinou maminek, kde děti byly nošeny jen hodinu či dvě denně, jak bývá běžné. Výsledky ukázaly, že děti, které byly více nošeny, plakaly méně, av to zvláště v období 6 týdnů věku, kdy miminka obvykle pláčou nejvíce. Blízká vazba mezi rodičem a miminkem dává dětem větší pocit bezpečí.