Výsledky podrobně

  • Děti usínají rychleji
Při používání 3krokového rituálu děti usínaly v průměru o 37 % rychleji
 
  • Děti spaly déle
Při používání 3krokového rituálu spaly děti v průměru déle
 
  • Děti se budily méně často a na kratší dobu
Děti se budily více než o třetinu méně často (o 38 % méně) a délka času, po kterou byly vzhůru se zkrátila téměř na polovinu (49 %)
 
  • Maminky se cítily méně vyčerpané a měly více energie
Také maminky měly pocit, že vše lépe zvládají a spaní batolat bylo hodnoceno jako méně problematické na stupnici od 1-5.
 

Výsledky byly prvně publikovány v:

Cross-cultural differences in infant and toddler sleep, Jodi A. Mindell, Avi Sadeh, Benjamin Wiegand, Ti Hwei Howd, Daniel Y.T. Goh; Sleep Med (2010)
 
My child has a sleep problem: A cross-cultural comparison of parental definitions - Avi Sadeh, Jodi Mindell, Luis Rivera; Sleep Medicine 12 (2011) 478-482
 
A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood - Jodi A. Mindell, PhD; Lorena S. Telofski, BA; Benjamin Wiegand, PhD; Ellen S. Kurtz, PhD; SLEEP, Vol. 32, No. 5, 2009
 
Rozsáhlá klinická studie provedená na 405 maminkách a jejich dětech či batolatech byla publikována v:
 
Mindell, J, Telofski L, Wiegland B et al. A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood. 2009, SLEEP, 32(5):599-606