Nahodile kontrolovaná studie vlhčené ubrousky vs. voda

Healthcare professionals

Jednalo se o prospektivní, zaslepenou, nahodile kontrolovanou ekvivalenční studii provedenou na zdravých donošených dětech (n=280).

Účastníci výzkumu byli rekrutování v průběhu 48 hodin po porodu a byli náhodně pověřeni, aby mytí plenkové oblasti dítěte prováděli pomocí JOHNSON’S® Baby vlhčených ubrousků Extra Sensitive nebo pomocí vody a vatových tamponů (n=140 pro každou skupinu).
 
Hydratace pokožky byla měřena 48 hodin a následně 4 týdny po porodu a výsledky byly porovnány. Druhotné výstupy měření zahrnovaly změnu ve transepidermální ztrátě vlhkosti, změnu v pH pokožky, přítomnost mikrobiálních kontaminantů pokožky, a zaznamenávání výskytu plenkové dermatitidy porodními asistentkami a maminkami.
 
Ukázalo se, že vlhčené ubrousky jsou pro udržení hydratace pokožky stejně efektivní jako čistá voda a vatové tampony. Hlášení plenkové dermatitidy maminkami bylo početně vyšší ve skupině, kde byla používána čistá voda (p=0,025), ale v jiných sledovaných aspektech se výsledky z obou skupin výrazně nelišily. 
 
Nyní máte k dispozici důkazy, které mohou ujistit maminky, že ať už se rozhodnou pro kteroukoliv z těchto dvou metod, jejich volba je bezpečná.