Zásady používání souborů cookies

Vítejte

Vítejte na www.johnsonsbaby.cz, jež jsou vlastnictvím Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika. Tyto Zásady používání souborů cookies jsou určeny k tomu, aby vás informovaly o našich postupech získávání informací od vás během návštěvy našich webových stránek prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií.

Přehled Zásad o vyslovení souhlasu s používáním souborů cookies v EU

Zákony EU vyžadují, aby organizace, zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do počítačů návštěvníků, po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách používají, získaly jejich "souhlas".

Za účelem zajištění dodržení těchto ustanovení, jsme přijali čtyři kroky: 

i. Identifikovali jsme soubory cookie a další technologie sledování zasílané prostřednictvích těchto webových stránek, účel, jenž plní a související informace o době jejich platnosti a o tom, zda se jedná o soubory cookie první či třetí osoby.

ii. Posoudili jsme zásah do soukromí těchto souborů cookie dle očekávání o ochraně osobních údajů zákazníků, a to na základě informací získaných v bodě (i) výše. 

iii. Poskytli jsme jasné a srozumitelné informace o souborech cookie s příslušnou mírou podrobností odpovídající míře zásahu do soukromí jednotlivých souborů cookie.

iv. Stanovili jsme vhodnou strategii pro získávání souhlasu s použitím souborů cookies na webových stránkách s přihlédnutím k jejich použití a míře zásahu do soukromí. Některé typy souborů cookie mají nárok na výjimku ze zákona a v příslušných případech se souhlas pro takové soubory cookie nevyžaduje.

Strategie získávání souhlasu používané na těchto webových stránkách

Evropské normy pro získávání souhlasu s použitím souborů cookies a podobných technologií sledování (jako jsou sledovací pixely a skripty webových stránek) (dále jen "soubory cookie") se neustále mění a zatímco strategie předchozího výslovného souhlasu (nebo strategie "registrace") představují nejlepší zákonné řešení získání souhlasu, mohou však narušit zážitek návštěvníka a mohou mít negativní dopad na zákonný sběr dat na webových stránkách.

Alternativní implicitní souhlas nám umožňuje předpokládat souhlas v případě, že návštěvníci soubory cookies neodmítnou (nebo je "nezruší ") po poskytnutí informací o nejvýznamnějších souborech cookie a jednoduchých ovladačů soubor cookies s jednoduchým použitím na nejnižší úrovni. To návštěvníkům umožní vyslovit souhlas s použitím souborů cookie, s nimiž souhlasí, a podmítnou ty, s nimiž nesouhlasí.

Strategie souhlasu, která je vhodná pro jakýkoliv příslušný typ souboru cookie, bude záviset na míře pronikání do soukromí příslušného souboru cookies, s přihlédnutím k:

  • tomu, kdo soubor cookie odesílá (tj. první nebo třetí osoba),
  • jaká data soubor cookie sbírá,
  • jaké účely plní,
  • jak dlouhou má životnost,
  • povaha webových stránek, jejich prostřednictvím se zasílají.  

V případě souborů vyžadujících souhlas, dodržujeme pro získání souhlasu návštěvníků přístup rozdělení do tří kategorií: 

  • v případě souborů cookies s malým zásahem do soukromí: nabízíme rozšířené informace o zásadách používání souborů cookies a nabízíme jednoduché prostředky pro zrušení souborů cookies a získání souhlasu návštěvníka, pokud použití souborů cookies neodmítne.
  • v případě souborů cookies se středním zásahem do soukromí: používáme stejnou strategii jako v případě souborů cookies s malým zásahem do soukromí a rovněž poskytujeme kontextuální informace o souborech cookie v příslušném místě webových stránek (např. informace o souboru cookie kolem cílené reklamy nebo jiné funkce webových stránek spoléhajících na tyto soubory cookies)
  • v případě souborů cookies se silným zásahem do soukromí: uplatníme strategii získání předchozího souhlasu (například použití reklamního proužku/vyskakovacího okna žádajícího návštěvníky aby vyslovili souhlas s použitím těchto souborů cookies před jejich zasláním).

 

Implicitní souhlas pro většinu souborů cookies:  Soubory cookies používané na těchto webových stránkách představují pouze malý nebo střední zásah do soukromí.  

Zveřejnění souborů cookies podle typu nikoliv podle identity:  S ohledem na vyšší počet souborů cookies zasílaných prostřednictvím těchto webových stránek, hodnocení v Příloze A neinformuje a nehodnotí proniknutí do soukromí všech jednotlivých souborů cookie. Místo toho jsou soubory cookies roztříděny do kategorií (například "reklamní soubory cookie, analytické soubory cookie atd.) a hodnotí pronikání do soukromí jednotlivých kategorií s přihlédnutím ke konkrétním funkcím souborů cookie spadajících do příslušné kategorie. To umožní informace o souborech cookies a jasnější pochopení zákazníka.

POZNÁMKA: Hodnocení typu souborů cookies vysílaných prostřednictvím těchto stránek je uvedeno v Příloze A a nabízí informace o jejich účelech, lhůtě platnosti a informace o odmítnutí souborů cookies.

Odkazy na další webové stránky

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. Dovolujeme si upozornit, že nemáme kontrolu nad soubory cookies/technologiemi pro sledování jiných webových stránek a tyto Zásady používání souborů cookies se na takové webové stránky nevztahují. 

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře nebo obavy ohledně těchto Zásad používání souborů cookies či informačních postupech na těchto stránkách, kontaktujte nás prosím následovně: e-mailem na info@jnjcz.cz nebo nám prosím napište na následující adresu:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
Praha 5
150 00
 

Změny těchto zásad používání souborů cookies

V případě, že dojde ke změně těchto Zásad používání souborů cookies, upravené znění zásad bude uveřejněno na těchto stránkách. Tyto Zásady používání souborů cookies byly naposledy aktualizovány dne 25.10.2016.

 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.