Zásady používání souborů cookies

Vítejte

Vítejte na www.johnsonsbaby.cz, jež jsou vlastnictvím Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika. Tyto Zásady používání souborů cookies jsou určeny k tomu, aby vás informovaly o našich postupech získávání informací od vás během návštěvy našich webových stránek prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií.

Přehled Zásad o vyslovení souhlasu s používáním souborů cookies v EU

Zákony EU vyžadují, aby organizace, zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do počítačů návštěvníků, po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách používají, získaly jejich "souhlas".

Za účelem zajištění dodržení těchto ustanovení, jsme přijali čtyři kroky: 

i. Identifikovali jsme soubory cookie a další technologie sledování zasílané prostřednictvích těchto webových stránek, účel, jenž plní a související informace o době jejich platnosti a o tom, zda se jedná o soubory cookie první či třetí osoby.

ii. Posoudili jsme zásah do soukromí těchto souborů cookie dle očekávání o ochraně osobních údajů zákazníků, a to na základě informací získaných v bodě (i) výše. 

iii. Poskytli jsme jasné a srozumitelné informace o souborech cookie s příslušnou mírou podrobností odpovídající míře zásahu do soukromí jednotlivých souborů cookie.

iv. Stanovili jsme vhodnou strategii pro získávání souhlasu s použitím souborů cookies na webových stránkách s přihlédnutím k jejich použití a míře zásahu do soukromí. Některé typy souborů cookie mají nárok na výjimku ze zákona a v příslušných případech se souhlas pro takové soubory cookie nevyžaduje.

Strategie získávání souhlasu používané na těchto webových stránkách

Evropské normy pro získávání souhlasu s použitím souborů cookies a podobných technologií sledování (jako jsou sledovací pixely a skripty webových stránek) (dále jen "soubory cookie") se neustále mění a zatímco strategie předchozího výslovného souhlasu (nebo strategie "registrace") představují nejlepší zákonné řešení získání souhlasu, mohou však narušit zážitek návštěvníka a mohou mít negativní dopad na zákonný sběr dat na webových stránkách.

Alternativní implicitní souhlas nám umožňuje předpokládat souhlas v případě, že návštěvníci soubory cookies neodmítnou (nebo je "nezruší ") po poskytnutí informací o nejvýznamnějších souborech cookie a jednoduchých ovladačů soubor cookies s jednoduchým použitím na nejnižší úrovni. To návštěvníkům umožní vyslovit souhlas s použitím souborů cookie, s nimiž souhlasí, a podmítnou ty, s nimiž nesouhlasí.

Strategie souhlasu, která je vhodná pro jakýkoliv příslušný typ souboru cookie, bude záviset na míře pronikání do soukromí příslušného souboru cookies, s přihlédnutím k:

  • tomu, kdo soubor cookie odesílá (tj. první nebo třetí osoba),
  • jaká data soubor cookie sbírá,
  • jaké účely plní,
  • jak dlouhou má životnost,
  • povaha webových stránek, jejich prostřednictvím se zasílají.  

V případě souborů vyžadujících souhlas, dodržujeme pro získání souhlasu návštěvníků přístup rozdělení do tří kategorií: 

  • v případě souborů cookies s malým zásahem do soukromí: nabízíme rozšířené informace o zásadách používání souborů cookies a nabízíme jednoduché prostředky pro zrušení souborů cookies a získání souhlasu návštěvníka, pokud použití souborů cookies neodmítne.
  • v případě souborů cookies se středním zásahem do soukromí: používáme stejnou strategii jako v případě souborů cookies s malým zásahem do soukromí a rovněž poskytujeme kontextuální informace o souborech cookie v příslušném místě webových stránek (např. informace o souboru cookie kolem cílené reklamy nebo jiné funkce webových stránek spoléhajících na tyto soubory cookies)
  • v případě souborů cookies se silným zásahem do soukromí: uplatníme strategii získání předchozího souhlasu (například použití reklamního proužku/vyskakovacího okna žádajícího návštěvníky aby vyslovili souhlas s použitím těchto souborů cookies před jejich zasláním).

 

Implicitní souhlas pro většinu souborů cookies:  Soubory cookies používané na těchto webových stránkách představují pouze malý nebo střední zásah do soukromí.  

Zveřejnění souborů cookies podle typu nikoliv podle identity:  S ohledem na vyšší počet souborů cookies zasílaných prostřednictvím těchto webových stránek, hodnocení v Příloze A neinformuje a nehodnotí proniknutí do soukromí všech jednotlivých souborů cookie. Místo toho jsou soubory cookies roztříděny do kategorií (například "reklamní soubory cookie, analytické soubory cookie atd.) a hodnotí pronikání do soukromí jednotlivých kategorií s přihlédnutím ke konkrétním funkcím souborů cookie spadajících do příslušné kategorie. To umožní informace o souborech cookies a jasnější pochopení zákazníka.

POZNÁMKA: Hodnocení typu souborů cookies vysílaných prostřednictvím těchto stránek je uvedeno v Příloze A a nabízí informace o jejich účelech, lhůtě platnosti a informace o odmítnutí souborů cookies.

Odkazy na další webové stránky

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. Dovolujeme si upozornit, že nemáme kontrolu nad soubory cookies/technologiemi pro sledování jiných webových stránek a tyto Zásady používání souborů cookies se na takové webové stránky nevztahují. 

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře nebo obavy ohledně těchto Zásad používání souborů cookies či informačních postupech na těchto stránkách, kontaktujte nás prosím následovně: e-mail nebo nám prosím napište na následující adresu:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
Praha 5
150 00
 

Změny těchto zásad používání souborů cookies

V případě, že dojde ke změně těchto Zásad používání souborů cookies, upravené znění zásad bude uveřejněno na těchto stránkách. Tyto Zásady používání souborů cookies byly naposledy aktualizovány dne 12.8.2014.

Příloha A

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.